Ref Qnty Value Footprint Part Number Detailed Description QTD Available Price (QTD 1) Price (QTD 10)
0 C1, C3, C18, 3 100nF Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric CC0603KRX7R7BB104 0.1 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) 14602187.0 0.10 0.044
1 C2, C4, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C17, 9 1uF Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric CC0603KRX7R7BB105 1 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) 10160461.0 0.14 0.098
2 C5, C6, C7, 3 4.7uF Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric CL10A475KP8NNNC 4.7 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) 5073273.0 0.10 0.043
3 C14, C15, 2 22uF Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric CL10A226MO7JZNC 22 µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) 1972779.0 0.59 0.419
4 D1, 1 LED LED_SMD:LED_0603_1608Metric XZMG53W-1 Green 568nm LED Indication - Discrete 2.2V 0603 (1608 Metric) 140115.0 0.39 0.209
5 D2, D3, D4, 3 D_Schottky Diode_SMD:D_0603_1608Metric CD0603-B0340R Diode 40 V 300mA Surface Mount 0603 (1608 Metric) 224409.0 0.39 0.288
6 J1, 1 USB_A Connector_USB:USB_A_CNCTech_1001-011-01101_Horizontal 0480372200 USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 Plug Connector 4 Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole 44853.0 1.45 1.199
7 Q1, Q2, 2 SSM3J328R,LF Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 SSM3J328R,LF P-Channel 20 V 6A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-23F 1175435.0 0.41 0.307
8 Q3, 1 DMG1012TQ-7 Package_TO_SOT_SMD:SOT-523 DMG1012TQ-7 N-Channel 20 V 630mA (Ta) 280mW (Ta) Surface Mount SOT-523 994480.0 0.36 0.297
9 R1, R9, R11, R12, 4 1k Resistor_SMD:R_0402_1005Metric RC0402FR-071KL 1 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film 30293050.0 0.10 0.015
10 R2, R7, R8, 3 10k Resistor_SMD:R_0402_1005Metric RC0402FR-0710KL 10 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film 25858684.0 0.10 0.015
11 R3, R4, R5, 3 2.2R Resistor_SMD:R_0603_1608Metric RC0603FR-072R2L 2.2 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film 320605.0 0.10 0.029
12 R6, 1 1k Resistor_SMD:R_0603_1608Metric RC0603FR-071KL 1 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film 24840393.0 0.10 0.018
13 R10, 1 680R Resistor_SMD:R_0603_1608Metric RC0603FR-07680RL 680 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film 964976.0 0.10 0.018
14 R13, 1 220R Resistor_SMD:R_0603_1608Metric RMCF0603JT220R 220 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film 1299237.0 0.10 0.014
15 TH1, 1 10k Resistor_SMD:R_0603_1608Metric NTCG164BH103JT1 NTC Thermistor 10k 0603 (1608 Metric) 10986.0 0.19 0.149
16 U1, 1 SM3257ENT Package_QFP:TQFP-48_7x7mm_P0.5mm SM3257ENT NaN NaN NaN NaN
17 U2, 1 FLASH TSOP48:tsop48 K9HDG08U1A NaN NaN NaN NaN
18 U3, 1 ATtiny24A-MM Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_3x3mm_P0.45mm_EP1.6x1.6mm ATTINY24A-MMHR AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (1K x 16) FLASH 20-VQFN (3x3) 29317.0 1.19 0.149
19 U4, 1 SN74LVC1G32DCKR Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5 SN74LVC1G32DCKR OR Gate IC 1 Channel SC-70-5 99607.0 0.32 0.262